Privacyverklaring Nuvita BV

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. NUVITA BV (hierna: ‘NUVITA’) verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe gaat NUVITA om met uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of, bij gebreke van een overeenkomst, de uitvoering van adequate precontractuele dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het beheer van de uit overeenkomsten
voortvloeiende klantrelatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt NUVITA?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het afhandelen van bestellingen;
• het uitvoeren van de overeenkomst;
• het verwerken van betalingen;
• het onderhouden van een commerciële relatie;
• het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice;
• het doen van marktonderzoek;
• het naleven van wettelijke verplichtingen.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Beheer van uw gegevens
Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan orders@nuvita.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hiervan. Hiertoe gebruiken wij o.a. de beveiligde internetverbinding. De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.


Bedrijfsgegevens
NUVITA BV
Kokerbijl 22
5443 PV Haps
Tel: 0478-562967
Website: https://www.nuvita.nl
Inschrijfnummer KvK: 52427161
BTW-nummer: NL850439851B01

Cookieverklaring NUVITA

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Onze cookies brengen geen schade toe aan uw computer en er worden bij het gebruik hiervan geen persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals betalingsgegevens, naam of adres.

Welk type cookies gebruikt NUVITA?
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies houden web statistieken bij en lossen eventuele fouten op.

Welke cookies gebruikt NUVITA?
NUVITA plaatst de volgende cookies:
• Google Analytics Middels deze cookie wordt een beter inzicht verkregen in het surfgedrag van de bezoeker aan www.nuvita.nl. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren.

Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Bekijk daarom regelmatig deze verklaringen voor een update van ons beleid.

Toepasselijkheid privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden
Ons privacy- en cookiebeleid en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aanonze website en elke overeenkomst.

Locatie

Kokerbijl 22
5443 PV Haps

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8:00 uur tot 17:00 uur

Contact

+31 (0)478 562967
info@nuvita.nl

Volg ons

Facebook
Twitter

NUVITA

NUVITA is al ruim 20 jaar een betrouwbare partner in het tabletteren, capsuleren, coaten en verpakken van voedingssupplementen.

Wij verzorgen de totaaloplossing voor uw voedingssupplementen van A tot Z.

TOP